Regler för spel på Mälartouren

REGLER FÖR SPEL PÅ MÄLARTOUREN 2021


Grundregel är att Golfförbundet regler alltid gäller, om inte annat uttryckligen anges!
Alla spelar med officiellt WHS-handicap enl Svensk Golf.
Punkter att tänka extra noga på under spelet:
-ALLTID märka boll med eget id för säker identifiering
-Håll tiden när ni letar efter boll. MAX 3 min.
-Var FÄRDIG att slå, när det blir din tur.
-Slå provisorisk boll vid tvekan. Meddela id på BÅDA bollarna.
-ALLT ska i! Inga puttar skänks.
Undantag från Golfförbundet regler, som gäller på Mälartouren:
-Lån av klubba är ok. Dock inte av ex. vänster-klubba för att kunna slå i svårt läge eller liknande.
-Det medför, att plikt ej utgår vid för många klubbor i bagen.
-Du får fråga om råd. (avstånd, klubbval, vind etc).
-Honören! Ready golf! Först klar spelar. Gäller hela banan.
-Pegning något fel godkänns.
-För identifiering av boll måste du inte markera läget, men måste ge medtävlare möjlighet att
närvara vid lyft och återplacering.
-Vid luftade greener behöver man inte lägga tillbaka boll i ett hål, utan man får placera den precis
bredvid.
-Lägesförbättring gäller fram till midsommar under seriespel, på den finklippta delen av spelfältet.
Inkl foregreen och green.
-Under finalspel gäller inte lägesförbättring.
-Ny medlem måste godkännas av övriga spelare.
-Dispyter eller klagomål (även anonyma) behandlas av Styrelsen.
-Deltagare i Mälartouren förbinder sig att följa Styrelsens utslag.
-Spelare som grovt åsidosätter Tourens regler eller spelets idé, kan varnas, stängas av tillfälligt
eller helt uteslutas.
Serien spelas måndag och torsdag varje vecka från 1 maj till och med veckan innan slutspel.
-Minimum 4 deltagare för att omgång ska vara giltig.
-Endast godkänd starttid gäller. Du kan inte gå ut på eget initiativ på rätt bana vid annan tid, om
inte tävlingsledningen godkänt detta.
-Avbrott i spelet, ex pga regn, åska etc, måste beslutas av styrelse alt majoritet på plats.
-Tas fler än två hål av rundan bort, stryks omgången.
-Avgifter för serien ska betalas vid anmodan.
-De 12 bästa resultaten får räknas för placeringspoäng. Priser går till de tre i topp i slutet av
serien.
Slutspelet är fyra dagars spel, där tid och plats bestämts år för år, efter intresse.
-En cut efter två dagar där de 8 främsta spelar final med tre priser. I finalen räknas poängen totalt
för alla 4 rundor.
-Av övriga får alla som är inom 10 slag från ledningen delta i finalen om dom vill.
-Övriga spelar ”hinktouren”, även den med tre priser, men här startar alla om och resultatet
räknas på två rundor.
-Kvalificerade till final kan fritt välja om dom hellre vill spela hinken.
-Vid avbrott på slutspelet avgör styrelse vad som ska gälla.